Examen Tuinarchitectuur

Examen Landschapsarchitectuur
Duur in minuten 90 minuten
Aantal mc-vragen 40 vragen
Cesuur in percentage 65%
Cesuur in punten 26 punten

Beoordelingscriteria

 1. Beoordelingscriteria theorie-examen:
  De volgende onderwerpen worden getoetst tijdens het theorie-examen:
  • Tuinconcepten: groene en rode tuinen
  • Ruimtelijke aspecten: compositieleer, vormtalen
  • Tuin elementen: terrassen en paden, bouwwerken, pergola, berceau, prieel en vijvers
  • Tuinhistorie: renaissance, barok, landschapsstijlen en compositieleer
  • Presentatietechnieken: materiaalgebruik, plattegrond, isometrie en standpuntperspectief
 1. Beoordelingscriteria voor het praktijkexamen:
  De praktijkopdracht wordt op vier onderdelen beoordeeld:
  • Concept en ruimtelijke compositie.
  • Ondersteunt de plantkeuze de ruimtelijke compositie.
  • Presentatie: leesbare, tekentechnische juiste (3D tekeningen) en ‘mooi’ afgewerkte tekeningen.
  • Toelichting in de tekst.

 

Diploma

Je krijgt het diploma Tuinarchitectuur indien je voor het theorie- en praktijkexamen een 5,5 of hoger hebt gehaald.
 
Examen Prijs
Theorie-examen Tuinarchitectuur 151,25 euro
Praktijkexamen Tuinarchitectuur 151,25 euro

Datum examen

Het examen kan op meerdere momenten in het jaar op een toetslocatie in Utrecht worden afgenomen. De eerstvolgende examenmogelijkheid is op 6 juli 2023.
 

Aanmelden voor het examen kan door een mail te sturen naar [email protected] Vermeld daarbij je naam, adres, geboortedatum en cursistennummer.

Het examen Tuinarchitectuur bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Hieronder zal per examen worden toegelicht wat de vorm en de duur van de examens is.

Theorie-examen Tuinarchitectuur:

Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden. Je hebt 65% van de punten nodig om te slagen met een 5,5. Het examen kan op 6 dagen in de week op één van onze 35 toetslocaties worden afgenomen.

Praktijkexamen Tuinarchitectuur:

Het praktijkexamen bestaat uit een praktijkopdracht met mondelinge presentatie en een ontwerpopdracht.

 • Praktijkopdracht
  Uiterlijk 6 weken voor de examendatum krijg je per email de praktijkopdracht toegestuurd. De praktijkopdracht betreft het maken van een plattegrond en beplantings- en ontwerpplan (inclusief beplantingslijst en isometrie). Dit ontwerp maak je volledig thuis, dan wel met jouw opleider. Fotografeer of scan je praktijkopdracht in en mail het naar [email protected].
 • Mondelinge presentatie
  Tijdens het examen presenteer je jouw ontwerp en licht je dit mondeling toe. De mondelinge presentatie van de praktijkopdracht duurt 20 minuten. Het cijfer wordt gebaseerd op het ontwerp en de mondelinge presentatie en telt voor 75% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen.
 • Ontwerpopdracht
  De ontwerpopdracht is een opdracht die je tijdens het praktijkexamen maakt (voor of na de mondelinge presentatie). Deze ontwerpopdracht betreft óf een isometrietekening óf een perspectieftekening van jouw examenwerk van de praktijkopdracht. Je hoort ter plekke welke opdracht je dient te maken en krijgt hier 45 minuten de tijd voor. De ontwerpopdracht telt voor 25% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen.

Overige informatie

Hulpmiddelen tijdens theorie-examen
Tijdens het theorie-examen mag je alleen gebruik maken van een potlood en kladpapier.

Hulpmiddelen tijdens praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen mag je alle hulpmiddelen gebruiken (met uitzondering van telecommunicatieapparatuur) die je nodig acht: tekenmateriaal, plantenboeken en dergelijke. Je bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van de benodigde hulpmiddelen voor het examen.