Examen Interieurstyling

Examen Interieurstyling Theorie
Duur in minuten 90 minuten
Aantal mc-vragen 40 vragen
Cesuur in percentage 65%
Cesuur in punten 26 punten

Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria praktijkexamen Interieurstyling:
Het Praktijkexamen wordt op vier onderdelen beoordeeld:

 • Inhoud
  Hoe de stylinginstrumenten zijn gebruikt, zoals kleur, materialen algemeen, stoffering, vormgeving, accessoires, inventiviteit, originaliteit en vakoverschrijdende vaardigheden en dergelijke.
 • Presentatie van de opdracht
  Met betrekking tot de opdracht gelden volgende criteria:
  1. Keuze materiaal
  2. Vormgeving totaal (zoals toegepaste technieken)
  3. Verleidingsaspect
  4. Informatieaspect
  5. De mondelinge presentatie van de opdracht tijdens het examen.
 • Inzicht
  Het tonen van inzicht op het gebied van de geboden context en het hebben van het totaaloverzicht. Tot slot speelt de bandbreedte ten opzichte van inzicht, klant en markt bij dit aspect een rol.
 • Proces
  Met behulp van de portfolio wordt gekeken naar het doorlopen ontwikkelingsproces. Daarnaast worden er andere ontwikkelingsprocessen besproken zoals onderzoek, ideeontwikkeling, zelfreflectie en ontwikkeling.

Diploma

Je krijgt het diploma Interieurstyling indien je voor het theorie- en praktijkexamen een 5,5 of hoger hebt gehaald.
De uitslag wordt binnen vier weken na het mondelinge examen schriftelijk bekend gemaakt. De examinator maakt een verslag van het mondelinge examen. Aan het einde van het mondelinge examen wordt er geen mededeling gedaan over het behaalde resultaat.
 
Examen Prijs
Theorie-examen Interieurstyling 151,25 euro
Praktijkexamen Interieurstyling 151,25 euro

Datum examen

Het examen kan op meerdere momenten in het jaar op een toetslocatie in Utrecht worden afgenomen. De eerstvolgende examenmogelijkheid is in 2023. Zodra de exacte examendata voor 2023 bekend zijn zullen ze op deze pagina vermeld worden.
 

Aanmelden voor het examen kan door een mail te sturen naar [email protected] Vermeld daarbij je naam, adres, geboortedatum en cursistennummer.

Het examen Interieurstyling bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Hieronder zal per examen worden toegelicht wat de vorm en de duur van het examen is.

Theorie-examen Interieurstyling:

Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden. Je hebt 65% van de punten nodig om te slagen met een 5,5. Het examen kan op 6 dagen in de week op één van onze 35 toetslocaties worden afgenomen.

Praktijkexamen Interieurstyling:

Het praktijkexamen bestaat uit een praktijkopdracht met mondelinge presentatie in combinatie met een portfolio.

 • Praktijkopdracht
  Uiterlijk 6 weken voor de examendatum, krijg je per email de praktijkopdracht toegestuurd. De praktijkopdracht bestaat uit twee delen: opdracht van een opdrachtgever met wensenpakket en een vrije opdracht.
  Bij elk van deze opdrachten moeten de volgende onderdelen worden aangeleverd:
 1. Moodboard
 2. Uitgebreid kleurenplan
 3. Stoffen en materialenplan
 4. Inrichtingselementen: stijl en vormgeving van meubilair
 5. Accessoires, verlichting en eventuele eigen ontwerpen
 6. Beeld van de totale context die is samengesteld, waardoor duidelijk wordt welke sfeer wordt gecreëerd door het combineren van de onderdelen 1 tot en met 5.

Fotografeer of scan je praktijkopdracht én je portfolio in en mail het naar [email protected].

 • Mondelinge presentatie
  Tijdens het examen presenteer je jouw ontwerp en licht je dit mondeling toe. De mondelinge presentatie van de praktijkopdracht duurt 20 minuten. Het cijfer wordt gebaseerd op het ontwerp en de mondelinge presentatie en telt voor 75% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen.
 • Portfolio
  De portfolio dat je tijdens de opleiding hebt gemaakt telt voor 25% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen. De portfolio dient aan het einde van de opleiding, maar voorafgaand aan het examen beoordeeld te worden door de opleider.

Overige informatie

Hulpmiddelen praktijkexamen
Tijdens het schriftelijk examen mag je alleen gebruik maken van een potlood en kladpapier.