Examen Binnenhuisarchitectuur

Examen Binnenhuisarchitectuur Theorie
Duur in minuten

90 minuten

Aantal mc-vragen 40 vragen
Cesuur in percentage 65%
Cesuur in punten 26 punten

Beoordelingscriteria

 1. Beoordelingscriteria theorie-examen: meerkeuzevragen tijdens het theorie-examen.

     2. Beoordelingscriteria praktijkexamen:

  • Uitwerking van de ontwerpopdracht:
   – Plattegrond: op schaal, schaalmaat of maten vermeld, algehele presentatie
   – Voldoet plan aan eisen: zijn alle gevraagde elementen ingetekend?
   – Inhoud plan: ruimtelijke verdeling, routing
   – Tekenvaardigheid: presentatie, techniek, maatgevoel, contrast en schaduw
   – Geeft de tekening een realistisch beeld?
  • Uitwerking van de praktijkopdracht:
   – Inhoud plan: ruimtelijke verdeling, routing, ergonomie
   – Collage techniek
   – Gekozen materialen, kleuren en elementen
   – Tekenvaardigheid: plattegrondtekening, perspectieftekeningen
   – Verlichtingsplan
  • Presentatietechniek:
   – Mondelinge presentatie

Diploma

Je krijgt het diploma Binnenhuisarchitectuur als je voor beide onderdelen (theorie-examen en praktijkexamen) een 5,5 of hoger hebt behaald.
De uitslag wordt binnen 4 weken na het mondelinge examen schriftelijk bekend gemaakt. De examinator maakt verslag van het mondeling examen. Aan het einde van het mondeling examen zal er geen mededeling worden gedaan over het behaalde resultaat van de kandidaat.

Examen Prijs
Theorie-examen Binnenhuisarchitectuur 151,25 euro
Praktijkexamen Binnenhuisarchitectuur 151,25 euro

Datum examen

Het examen kan op meerdere momenten in het jaar op een toetslocatie in Utrecht worden afgenomen. De eerstvolgende examenmogelijkheid is op 11 mei 2023.


Aanmelden voor het examen kan door een mail te sturen naar
[email protected] Vermeld daarbij je naam, adres, geboortedatum en cursistennummer.

Het examen Binnenhuisarchitectuur bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Hieronder zal per examen worden toegelicht wat de vorm en de duur van de examens is.

Theorie-examen Binnenhuisarchitectuur:

Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden. Je hebt 65% van de punten nodig om te slagen met een 5,5.

Praktijkexamen Binnenhuisarchitectuur:

Het praktijkexamen bestaat uit een praktijkopdracht met mondelinge presentatie en een ontwerpopdracht.

 • Praktijkopdracht
  Uiterlijk 6 weken voor de examendatum, krijg je per email de praktijkopdracht toegestuurd. De praktijkopdracht betreft het ontwerpen van een interieur. Dit ontwerp maak je volledig thuis, dan wel met jouw opleider. Fotografeer of scan je praktijkopdracht in en mail het naar [email protected].

De presentatiemap van de praktijkopdracht dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
– De analyse van het plan;
– De visie;
– Een sfeercollage;
– Plattegrond van de nieuwe situatie in kleur;
– Minimaal een wandaanzicht van een hele wand in kleur;
– Minimaal twee perspectieftekeningen in kleur;
– Overzicht van de kleuren en de materialen;
– Overzicht van de inrichtingselementen;
– Verlichtingsplan met overzicht van armaturen;
– Naast de map wordt van de kandidaat verwacht dat een materialenpalet van het plan wordt uitgewerkt.

 • Mondelinge presentatie
  Tijdens het examen presenteer je jouw ontwerp en licht je dit mondeling toe. De mondelinge presentatie van de praktijkopdracht duurt 20 minuten. Het cijfer wordt gebaseerd op het ontwerp en de mondelinge presentatie en telt voor 75% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen.
 • Ontwerpopdracht
  De ontwerpopdracht is een opdracht die je tijdens het praktijkexamen maakt (voor of na de mondelinge presentatie). Je maakt een plattegrondtekening van een gegeven maatschets en werkt vervolgens een inrichtingsplan uit volgens de gestelde eisen. Voor de ontwerpopdracht heb je 60 minuten de tijd. De ontwerpopdracht telt voor 25% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen.

Overige informatie

Hulpmiddelen praktijkexamen
Tijdens het schriftelijk examen mag je alleen gebruik maken van een potlood en kladpapier. Het is niet toegestaan om computers of audiovisuele apparatuur te gebruiken.