Home

Register GCP®

De creatieve beroepen zijn de laatste jaren enorm in opmars. Het is een interessant beroep en de media spelen daar op in. Daardoor zijn er veel opleidingen waarvan niet duidelijk is of ze voldoen aan bepaalde standaarden. Het register GCP® brengt daar verandering in. GCP® staat voor Gediplomeerd Creatief Professional. Een Creatieve professional kenmerkt zich door een inschrijving in het openbare register GCP®.

Einde aan wildgroei creatieve professionals
Het register is door iedereen te raadplegen. Opdrachtgevers kunnen zo zelf beoordelen of degene die ze op het oog hebben, ook daadwerkelijk een Creatieve Professional is.

Een GCP®’er is onafhankelijk en objectief getoetst door CreatiefNivo. Er worden hoge eisen gesteld door CreatiefNivo voordat iemand de titel GCP® mag gebruiken. Een Geregistreerd Creatieve Professional is geslaagd voor zijn examens. De inhoud en zwaarte van de examens kun je raadplegen op deze website.

Per beroep een andere letter achter GCP®
CreatiefNivo neemt examens af voor vijf verschillende creatieve beroepen. Indien je alle examens met succes afgelegd hebt van één beroep, dan mag je de titel GCP® gebruiken. Per beroep geldt de volgende titel:
Etaleur/Eventstylist: GCP®-E;
Interieurdesigner: GCP®-I;
Stylist: GCP®-S;
Tuindesigner: GCP®-T;
Verkoopstylist, Lifestyle-adviseur: GCP®-V.

Overkoepelend diploma voor het beroep

Bij het behalen van alle examens van een bepaald beroep en met minimaal één diploma via CreatiefNivo, ontvang je gratis het overkoepelende CreatiefNivo diploma. Voor elk beroep is er een afzonderlijk diploma:

  • Etaleur/Eventstylist (Titel: GCP®-E)
  • Interieurdesigner (Titel: GCP®-I)
  • Stylist (Titel: GCP®-S)
  • Tuindesigner (Titel: GCP®-T)
  • Verkoopstylist/Lifestyle-adviseur (Titel: GCP®-V)
Personen die dit diploma hebben behaald, zijn gecertificeerd en mogen de titel dragen nadat zij staan ingeschreven in het register.
Geïnteresseerden die hun diploma’s bij derden hebben behaald, kunnen een verzoek indienen bij CreatiefNivo om opgenomen te worden in het register. Alle kopieën van diploma’s dienen gewaarmerkt naar CreatiefNivo te worden opgestuurd. Voor de beoordeling zullen dan wel kosten in rekening worden gebracht.