Home

Downloads

Examenreglement
Hieronder kan je het geldende examenreglement downloaden. Examenreglement CreatiefNivo

Beoordelingscriteria Praktijkexamens
In onderstaande lijst vind je de beoordelingscriteria van de verschillende praktijkexamens.

Eind- en toetstermen
Hieronder kan je de eind- en toetstermen downloaden voor de theorie-examens en de praktijkexamens.
Theorie-examens

Praktijkexamens

Inzage foutief beantwoorde vragen
Tot zes weken na verzending van de uitslag is het mogelijk om je foutief beantwoorde vragen van een examen in te zien.

Inzage is mogelijk tot 6 weken nadat de uitslag is verstuurd, met uitsluitend als doel om te onderzoeken of je een bezwaar wil indienen. Voor het inzien van de foutief beantwoorde vragen geldt een procedure en dien je een verklaring te tekenen.

Er gelden de volgende aanvullende regels:
Je moet als cijfer minimaal een 4,5 hebben behaald. Een verzoek om het examen in te komen zien bij een lager cijfer wordt afgewezen.
Je kunt per module maximaal eenmaal het examen komen inzien. Een verzoek om het examen vaker in te zien wordt afgewezen.

Inzien eigen werk CreatiefNivo

Reglement Register Gediplomeerd Creatief Professional (GCP®)

Reglement register GCP®

GCP® logo’s
Hieronder kan je de verschillende logo’s voor het GCP® register downloaden.

Overige documenten

Hieronder kan je verschillende relevante documenten downloaden, zoals de betalingsvoorschriften en de tarievenlijst.